ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                                                                    

ΜΑΓΝΗΣΙΑ           (ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ-ΜΑΚΡΗ-ΑΤΖΑΚΑ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)           ΙΘ 1

ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                   (ΜΑRC HELD) ΠΡΟΛΟΓΟΣ JACK LANG          ΙΘ 1Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ              (Γ.ΚΟΡΔΑΤΟΥ)                                              ΙΘ 2

ΜΟΡΦΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         (ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ-ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ)                                  ΙΘ 3

Ο ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟ                                                                                       ΙΘ 4

ΒΟΛΟΣ  (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ)                        ΙΘ 5

ΗΩΣ      ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                                                   ΙΘ 6

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                         ΙΘ 7

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ       (Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)              ΙΘ 7Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                ΙΘ 7Β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗΣ           (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                 ΙΘ 8

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ           (ΧΑΣΙΩΤΗ)                                                       ΙΘ 9

ΟΙ ΧΙΟΝΙΑΔΙΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ          (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                              ΙΘ 10

ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ        (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                          ΙΘ 11

Η ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ        (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                          ΙΘ 12

ΒΗΜΑΤΑ  (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                                                                  ΙΘ 13

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ-ΣΕΛΙΤΣΑΣ    (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                       ΙΘ 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)              ΙΘ 15

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

(ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                                                                                        ΙΘ 16

Η ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ      (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                              ΙΘ 16Α

Η ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΙΤΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  (ΩΡΑ)                                                    ΙΘ 17

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ (ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ)                                       ΙΘ 17Α

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ)                                                                 ΙΘ 18

ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, (ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ)     ΙΘ 18Α

ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ)                          ΙΘ 19

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ (ΑΠ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ)                                                     ΙΘ 19Α

Ο ΡΗΓΑΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (ΑΠ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ)                                 ΙΘ 20

ΤΑ ΕΘΝΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ (Α.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ)                                  ΙΘ 21

ΥΠΕΡΕΙΑ   (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΕΡΩΝ)   ΤΟΜΟΣ 1ος 1990                          ΙΘ 22

ΥΠΕΡΕΙΑ   (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΕΡΩΝ)   ΤΟΜΟΣ 2ος 1994 Α ΜΕΡΟΣ          ΙΘ 22Α

ΥΠΕΡΕΙΑ   (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΕΡΩΝ)   ΤΟΜΟΣ 2ος 1994 Β ΜΕΡΟΣ          ΙΘ 22Β

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (ΜΑΓΝΗΤΟΣ)                                                            ΙΘ 23

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)                                                      ΙΘ 24

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  (ΤΕΥΧΟΣ 2)                                                     ΙΘ 25

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 3)                                                    ΙΘ 26

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 4)                                                    ΙΘ 27

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 5)                                                    ΙΘ 28

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 6)                                                    ΙΘ 29

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 7)                                                    ΙΘ 30

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 8)                                                    ΙΘ 31

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 9)                                                    ΙΘ 32

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 10)                                                  ΙΘ 33

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 11)                                                  ΙΘ 34

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 12)                                                  ΙΘ 35

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 13)                                                  ΙΘ 36

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ 14)                                                  ΙΘ 36Α

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  (ΤΕΥΧΟΣ 15)                                                   ΙΘ 36Β

ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  (ΤΕΥΧΟΣ 16)                                                   ΙΘ 36Γ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ 1)                                                                      ΙΘ 39                                                                                                                                                  

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ 2)                                                                      ΙΘ 40

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 3)                                                                     ΙΘ 41

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 4)                                                                     Θ 42

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 5)                                                                     ΙΘ 42Α

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 6)                                                                     ΙΘ 43

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 7)                                                                     ΙΘ 44

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 8)                                                                     ΙΘ 45

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΤΕΥΧΟΣ 9)                                                                     ΙΘ 46

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   (ΤΕΥΧΟΣ 10)                                                                   ΙΘ 47

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   (ΤΕΥΧΟΣ 11)                                                                   ΙΘ 48

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(Β.ΣΚΟΥΒΑΡΑ-Κ.ΜΑΚΡΗ)                                                                                     ΙΘ 54

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ 1989                                                 ΙΘ 54Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      ΙΘ 54Β

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Μ.ΘΕΟΧΑΡΗ                                                           ΙΘ 54Γ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΗΜ.ΘΕΟΧΑΡΗ                                                                ΙΘ 54Δ

ΛΑΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΔΑΜ.ΚΥΡΙΑΖΗ)                                                                    ΙΘ 55

ΛΑΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΝΗ (ΔΑΜ. ΚΥΡΙΑΖΗ Α'ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ)                                             ΙΘ 56

ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ  1ο ΤΕΥΧΟΣ                                         ΙΘ 57

ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ  4ο ΤΕΥΧΟΣ                                         ΙΘ 58

ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ  5ο ΤΕΥΧΟΣ                                         ΙΘ 59

ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ  6ο ΤΕΥΧΟΣ                                         ΙΘ 60

ΝΕΑ ΖΩΗ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ  7ο ΤΕΥΧΟΣ                                         ΙΘ 61

ΜΑΓΝΗΣΙΑ   (ΕΚΔ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1969)                                                 ΙΘ 83

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ (ΕΚΔ ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1971)                                              ΙΘ 84

ΠΗΛΙΟ (ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   1973)                                              ΙΘ 85

ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                   ΙΘ 91

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (1934-1987)                          ΙΘ 91 Α

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ 50ΕΤΙΑΣ                             ΙΘ 91 Β

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΑΘΩΣ ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ)                                                          ΙΘ 92Η

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΏΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΕΙΚΩΝ  (ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΥ)               ΙΘ 93

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ                          (ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΥ 1991)    ΙΘ 93(Α)

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                             (ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΥ 1991)   ΙΘ 93(Β)

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                                      (ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΥ 1991) ΙΘ 93(Γ)

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (1 ΤΟΜΟΣ)                  (ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΥ 1989)    ΙΘ 93(Ε)

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (2 ΤΟΜΟΣ)                  (ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΥ 1989)    ΙΘ 93(ΣΤ)      

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΚΔ. 1976 ΝΑΣΙΩΤΗ)                                                       ΙΘ 94

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ 1914 ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΑΡΩΝ

ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚ ΤΟΥ "ΚΗΡΥΚΟΣ" ΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ      ΙΘ 94Α

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

ΚΑΠΟΤΕ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ   (Α.ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ)                                                        ΙΘ 95

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    (Α.ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ)                                                             ΙΘ 96

ΣΚΙΑΘΟΣ    (ΑΝΔΡΕΑ ΕΡΣΕΛΜΑΝ)                                                                       ΙΘ 97

ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ (ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΑΜΨΩΝ)                                                      ΙΘ 101

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟΝ (ΑΔ.ΣΑΜΨΩΝ)                                           ΙΘ 102

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑ (ΔΙΑ.ΣΑΜΨΩΝ)                                                                     ΙΘ 103

ΣΚΟΠΕΛΟΣ (ΔΗΜ. ΝΑΣΟΥΛΗ) ΕΚΔ.1950                                                              ΙΘ 103Α

ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΔΑΜ.ΣΑΜΦΩΝ)                            ΙΘ 103Β

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Θ.ΑΞΕΝΙΔΗ)                                 ΙΘ 104

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ      (Θ.ΑΞΕΝΙΔΗ)                                               ΙΘ 104(Α)

ΜΗΛΙΕΣ (ΙΩ.ΚΑΝΔΗΛΗ)                                                                                         ΙΘ 105

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΕΩΝ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ)                       ΙΘ 106

ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (Γ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ)                                                             ΙΘ 107

ΑΛΜΥΡΟΣ (ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ)    (Γ.ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ)                            ΙΘ 108 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ   (ΔΗΜ.ΠΛΙΤΣΗ)                                                       ΙΘ 109

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΔΡΕΥΘΕΙ Ο ΒΟΛΟΣ       (Γ.ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ)                          ΙΘ 110

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΑΓΑΜ.ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ)                                                      ΙΘ 111

Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Α.ΜΟΥΡΖΟΠΟΥΛΟΥ)                    ΙΘ 112

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (J.J.BIORNSTAHL)                                           ΙΘ 113

ΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Δ.ΤΣΟΠΟΤΟΥ)                                                 ΙΘ 114

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                           (ΔΗΜ. ΤΣΟΠΟΤΟΥ)                                    ΙΘ 114Α

ΘΕΣΣΑΛΟΙ                        (ΑΘ. ΚΑΨΙΩΤΗ)                                                            ΙΘ 115

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΑ Α' ΤΟΜΟΣ                       (ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                ΙΘ 116

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΑ Β  ΤΟΜΟΣ                      (ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                 ΙΘ 116Α

ΜΕΤΕΩΡΑ                                                (ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                              ΙΘ 117

ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 

 (ΒΑΓΓ.ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                                                                              ΙΘ 117(Α)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΓΚΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ Η

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ                       (ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                  ΙΘ 117(ΑΑ)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛ.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛ. ΜΩΡΑΙΤΙΔΗ  

(ΒΑΓΓ.ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                                                                               ΙΘ 117(Β)

ΤΟ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ

ΘΕΤΤΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑ           (ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                                    ΙΘ 117(Γ)

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ Ο ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

 (ΒΑΓΓ.  ΣΚΟΥΒΑΡΑ)                                                                                            ΙΘ 117(Δ)

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 11ου  ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.)                   ΙΘ 118

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ (ΓΡ. ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ)                              ΙΘ 119

ΟΙ ΚΟΛΛΙΓΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                (ΣΟΦ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)                         ΙΘ 120

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ           (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                            ΙΘ 121

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ           (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                        ΙΘ 122

Η ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ     (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                          ΙΘ 122Α

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ                                 (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                        ΙΘ 123

ΛΥΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ ΤΗΝ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ)    (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                      IΘ 124

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 1275                (ΑΠ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)                    ΙΘ 125

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ                             (ΑΠ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)                  ΙΘ 125Α

ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ               (ΑΠ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)                     ΙΘ 126

Η ΕΓΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΑΝΑΤΥΠΟ)             ΙΘ 126Α

ΠΗΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ            (ΝΙΚ.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ)                   ΙΘ 127

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ                           (Γ.ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ)                                 Θ 128

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ (1927 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ)                                     ΙΘ 129

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ                (ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ)                        ΙΘ 130

ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ      (Σ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)    ΙΘ 131

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (1891)                                        ΙΘ 132

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΗΛΕΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (                                                              ΙΘ 133

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ-ΥΔΡΑΣ-ΣΠΕΤΣΩΝ-ΨΑΡΩΝ

                                            (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)                                                         ΙΘ 135

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                                            (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)                                                         ΙΘ 136

ΕΚΛΟΓΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1895 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ (Γ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)              ΙΘ 136Α

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΙΔ ΠΕΡΙΟΔΟΥ     (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)                                     ΙΘ 137

ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ                                                                 ΙΘ 139

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ                   (Β.ΗΕΑD)                                       ΙΘ 140

ΤΟ ΠΗΛΙΟ                                     (Κ.ΒΟΥΡΒΕΡΗ)                                                ΙΘ 141

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΟΡΤΑΙ   (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ. Ι.Λ.Ε.Θ.)          ΙΘ 143

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ  Ι.Λ.Ε.Θ.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ    (ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ)

Ο ΑΛΕΞ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Γ.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ)("/" "/" "/")

                                                    (ΤΟΜ Β'ΤΕΥΧ Α')                                               ΙΘ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ)("/" "/" "/")       (ΤΟΜ Β'ΤΕΥΧ Δ')

ΑΠΙΣΤΑ ΤΑ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ (ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ)    (ΤΟΜ Γ' ΤΕΥΧ Β)

ΛΟΓΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ (Α. ΓΑΖΗΣ - ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ) (ΤΟΜ. Γ' ΤΕΥΧ. Δ')   ΙΘ

ΓΕΩΡΓ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΣ(ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΑΔΟΥ) ("/" "/" "/")      (ΤΟΜ Δ'ΤΕΥΧ Α')           ΙΘ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ)("/" "/")    (ΤΟΜ Δ'ΤΕΥΧ Β')              ΙΘ

Ο ΠΑΤΗΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (Β.ΚΟΥΡΙΑ)("/" "/" )    (ΤΟΜ. Δ  ΤΕΥΧ.  Γ')          ΙΘ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  Κ.ΣΦΗΚΑ ("/")  (ΤΟΜ.Δ'ΤΕΥΧ Δ')    

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣ(ΙΠ.ΚΟΥΤΣΙΝΑ) ("/" "/" "/")       (ΤΟΜ Δ'ΤΕΥΧ Ε')                    ΙΘ

ΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ (Γ.ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ) ("/" "/" )   (ΤΟΜ Ε'ΤΕΥΧ Α')       ΙΘ

ΓΕΩΡ.ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ (Π.ΖΗΤΡΙΔΟΥ)    ("/" "/" "/")        (ΤΟΜ Ε'ΤΕΥΧ Β')                    ΙΘ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ (ΓΕΩΡ. Χ' ΚΩΣΤΑΣ - ΒΑΣ.ΚΟΥΡΙΑ)("/")  (ΤΟΜ Ε'ΤΕΥΧ Γ') 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΡΠΩΝ  ("/" "/" "/" "/") (ΤΟΜ Ε' ΤΕΥΧ Δ'Ε')        ΙΘ

ΠΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΔΗΜ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ)    ("/" "/" "/" "/") (ΤΟΜ ΣΤ'ΤΕΥΧ Α')                ΙΘ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟΥ 1854

                   (ΓΕΩΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ)    ("/"/)     (ΤΟΜ ΣΤ ΤΕΥΧ Β')                          ΙΘ    

ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ) (ΤΟΜ. ΣΤ ΤΕΥΧ. Δ')                  

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (ΓΕΩΡΓ.ΣΤΑΜΠΟΛΗ)      ("/"/)     (ΤΟΜ ΣΤ ΤΕΥΧ Γ')          ΙΘ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ (ΓΕΩΡ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ)("/"/)     (ΤΟΜ ΣΤ ΤΕΥΧ Ε')    ΙΘ

ΟΙ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ (ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ)(ΤΟΜ Ζ ΤΕΥΧ Β')   

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ   (ΓΕΩΡ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ)             (ΤΟΜ Ζ ΤΕΥΧ Γ')           ΙΘ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (ΠΟΛ ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ)     ("/" "/" "/" "/")  (ΤΟΜ Ζ'ΤΕΥΧ Δ'Ε')              ΙΘ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ)("/" "/" "/" "/") (ΤΟΜ Η'ΤΕΥΧ Α')             ΙΘ

ΤΟ ΠΗΛΙΟ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (Σ.ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ)("/" "/" "/" "/")(ΤΟΜ Η'ΤΕΥΧ Β')         ΙΘ

ΟΙ ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ("/"/)        (ΤΟΜ Η'ΤΕΥΧ Γ')

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κ. ΛΙΒΑΝΟΥ)    ("/" "/" "/" "/")(ΤΟΜ Η'ΤΕΥΧ Δ')              ΙΘ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟΝΥΜΙΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ("/" "/")

                                   (ΓΕΩΡ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ) (ΤΟΜ Η'ΤΕΥΧ Ε')                            ΙΘ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΣ

(ΙΣΤΟ. ΛΑΟΓΡΑ.ΕΤΑΙΡ. ΘΕΣΣΑ.)                      (ΤΟΜ Θ ΤΕΥΧ Α' ΚΑΙ Β')                 ΙΘ

ΤΡΕΙΣ ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΙ (ΜΙΛΤ.ΔΑΛΛΑΣ,ΒΑΓΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,Κ.ΣΠΥΡΙΔΗΣ)

(ΙΣΤΟ. ΛΑΟΓΡΑ.ΕΤΑΙΡ. ΘΕΣΣΑ.)                      (ΤΟΜ Θ ΤΕΥΧ Γ' Δ'Ε')                     ΙΘ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ   (ΤΟΜ Ι'ΤΕΥΧ Α'Ε')       ΙΘ

Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (ΔΗΜ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ)     (ΤΟΜ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ Α-Β)  ΙΘ 

ΝΙΚ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                  (Κ.ΛΑΜΠΡΟΥ)      (ΤΟΜ ΙΑ ΤΕΥΧ Γ)                     ΙΘ

ΠΩΣ ΕΚΡΙΘΗ ΤΟ 40ΕΤΕΣ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΥ                                                          (ΤΟΜ ΙΑ ΤΕΥΧ Δ' -Ε')                     ΙΘ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (1955)                                    ΙΘ

ΤΑ 10ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡ.ΛΑΟΓΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ 1929-1939                      ΙΘ 169

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΣ)                                      ΙΘ 170

ΠΗΛΙΟ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ                     (ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΑΚΗ 1978)                                    ΙΘ 171

ΟΙ ΝΕΟΦΥΤΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ                  (ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜ.)(1966)                                 ΙΘ 172

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (Π.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ)                                                                     ΙΘ 173

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                 (ΔΗΜ. ΝΑΤΣΙΟΥ)                                        ΙΘ 174

ΒΟΛΟΣ (ΕΛΛ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΒΟΛΟΥ)                             ΙΘ 175

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ                   (ΤΡΙΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ)                                    ΙΘ 176

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ      (Δ.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ)                                  ΙΘ 177

Ο ΒΟΛΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                   (Γ.ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ)                                  ΙΘ 178

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        (Γ.ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ)                                  ΙΘ 178Α

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1940-1990 (Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ)                ΙΘ 178Β

ΤΡΕΙΣ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ                  (Γ.ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ)                        ΙΘ 178Γ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     (ΤΑΣΟΥ ΒΟΥΡΝΑ 1989)                 ΙΘ 179

ΤΟ ΠΗΛΙΟ                                     (ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ)                                       ΙΘ 180

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ(ΦΩΤΙΑΔΗ-ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ)       ΙΘ 180Α

ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΩΝ  (ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ)           ΙΘ 181

ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΝΙΚ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ)                            ΙΘ 182

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜ Β')         ΙΘ 184Β

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜ Ε')         ΙΘ 184Ε

ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΛΕΩΝ         (ΑΣΠ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ)              ΙΘ 190

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΟΛΟΥ                     ΙΘ 190 Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                         ΙΘ 191

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΗTΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ  (Ρ.ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ)               ΙΘ 191Α

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ                    (ΡΕΑ ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1982 )                  ΙΘ 192

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΣΚΛΟΥ (ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ)      ΙΘ 193

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ  1935                                                   ΙΘ 194

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ  1965                                                   ΙΘ 195

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  1                                                   ΙΘ 196

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  2                                                   ΙΘ 197

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  3                                                   ΙΘ 198

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  4                                                   ΙΘ 199

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  5                                                   ΙΘ 200                                                                          

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  6                                                   ΙΘ 201

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                  ΤΟΜ.  9                                                  ΙΘ 204

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                  ΤΟΜ. 10                                                  ΙΘ 205

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  11                                                  ΙΘ 206

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  12                                                  ΙΘ 207

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  13                                                  ΙΘ 208

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  14                                                  ΙΘ 209

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ           ΧΡΟΝΙΚΑ                 ΤΟΜ.  15                                                  ΙΘ 210

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                     (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ)                                                 ΙΘ 214                                                                      

ΜΗΛΙΕΣ                         (ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΗ ΣΤΑΜΑΤΗ) 1989                                         ΙΘ 215

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ            (ΓΡΗΓ.  ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ)                               ΙΘ 218

ΤΑ ΕΝ ΤΩ ΠΗΛΙΩ ΟΡΕΙ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 1960

                                     (ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ,ΠΗΛΙΟΥ ΖΑΓΡΑ)                              ΙΘ 227

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ  (ΠΗΛΙΟΥ ΖΑΓΡΑ - ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ)     ΙΘ 227Α

ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΣΤ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΠΑΤΑΙ (ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΓΟΡΑ. ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ)ΙΘ 227Β

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΤΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑΣ            (Γ.ΚΟΡΔΑΤΟΥ)                       ΙΘ 228

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 1881-1936          (ΗΛ.ΛΕΦΟΥΣΗ)                    ΙΘ 229

Η ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                                       (ΗΛΙΑ ΛΕΦΟΥΣΗ)                     ΙΘ 229Α

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΟΜΟΣ 1ος   (ΝΙΤΣΑ ΚΟΛΛΙΟΥ)            ΙΘ 230

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΟΜΟΣ 2ος   (Ν. ΚΟΛΛΙΟΥ)         ΙΘ 231

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ                            (Ν. ΚΟΛΛΙΟΥ)               ΙΘ 231Α

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ                                           (Ν.ΚΟΛΛΙΟΥ)              ΙΘ 231Β

 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                                              (Ν.ΚΟΛΛΙΟΥ)             ΙΘ 231Δ

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ                                           (Ν.ΚΟΛΛΙΟΥ)              ΙΘ 231Β

ΤΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΙΩΤΙΚΑ                                                             (Ν.ΚΟΛΛΙΟΥ)            ΙΘ 231Ζ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ 1981-82                                           ΙΘ 232

ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ 1948 - 1949                           ΙΘ 232Α

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ "ΕΡΜΗΣ" 1975),ΔΙΕΥΘ.

Δ.ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ,ΤΕΥΧ. 1.                                                                               ΙΘ 233 (1)

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ "ΕΡΜΗΣ" 1976),ΔΙΕΥΘ.

Δ.ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ,ΤΕΥΧ. 3.                                                                               ΙΘ 233 (3)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                      (ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ 1991)                ΙΘ 240

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (Α.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ)                                                     ΙΘ 241          

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΩ ΜΟΥΣΕΙΩ ΒΟΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

(Α.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ)                                                                                         ΙΘ 241Α       

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΡ.ΖΑΧΟΣ                        (ΧΡΙΣΤ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΖΙΡΩ) 1988      ΙΘ 243

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   1ο                                             ΙΘ 244

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   2ο                                             ΙΘ 245

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   3ο                                             ΙΘ 246

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   4ο                                             ΙΘ 247

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ    5ο                                            ΙΘ 248

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ    6ο                                            ΙΘ 249

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ    7ο                                            ΙΘ 250

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ    8ο                                            ΙΘ 251

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ    9ο                                            ΙΘ 252

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   10ο                                            ΙΘ 253

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   11ο                                            ΙΘ 254

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   12ο                                            ΙΘ 255

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   13ο                                            ΙΘ 256

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   14ο                                            ΙΘ 257

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   15ο                                            ΙΘ 258

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   16ο                                            ΙΘ 259

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   17ο                                            ΙΘ 260

ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ   ΤΕΥΧΟΣ   18ο                                            ΙΘ 261

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   1ο               ΙΘ 262

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   2ο               ΙΘ 263

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   3ο               ΙΘ 264

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   4ο               ΙΘ 265

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   5ο               ΙΘ 266

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   6ο               ΙΘ 267

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   7ο               ΙΘ 268

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   8ο               ΙΘ 269

ΠΕΡΙ              ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΟΛΟΥ   Τεύχος   9ο               ΙΘ 270

ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙ                                                                                         ΙΘ 271

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΙΤΖΕΛΑΣ (ΣΤΥΛ. ΤΣΟΛΑΚΗ)                          ΙΘ 272

ΗΛΘΕΝ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ                  (ΕΚΔ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ)           ΙΘ 280

Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ                  (ΦΩΤΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ)                                     ΙΘ 281

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ                       (ΦΩΤΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ)                                     ΙΘ 282

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ    (ΦΩΤΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ)                                       ΙΘ 282Β

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ    (ΚΟΜΝ. ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ)                ΙΘ 283

ΤΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ             (ΑΝΝ. ΠΡΑΣΣΑ)                                       ΙΘ 284

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ   (ΑΝΝ. ΠΡΑΣΣΑ)                         ΙΘ 285

ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  (1908)   (ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ)       ΙΘ 286

ΑΡΓΩ (ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤ.ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ,Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ, ΜΙΧ. ΜΠΑΣΤΑ, ΛΕΥΤ.

 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΙΔΗ, ΚΩΣΤΑ ΖΗΣΗ, ΝΙΚΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ, ΙΑΣΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)     ΙΘ 288

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

ΒΟΛΟΥ  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  (1928)                            ΙΘ 289

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 8  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ 1916-1976 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)      ΙΘ 290

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1898-1978 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)          ΙΘ 291

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 35 ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΟΛΟΥ 1881-1978 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) ΙΘ 292

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ 1916-1976 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)     ΙΘ 293

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 13 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1898-1978 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)         ΙΘ 294

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 14  ΔΗΜΟΣ.  35 ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΟΛΟΥ 1881-1978 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)       ΙΘ 295

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 17 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  1898-1978 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)         ΙΘ 296

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 18 ΔΗΜΟΣ. 35 ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΟΛΟΥ 1881-1978 (Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)         ΙΘ 297

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ LEON HEUZEY                ΙΘ 298

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ   (ΑΠ.ΖΑΧΑΡΟΥ)     ΙΘ 299

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ

                                                          (ΑΠ.ΖΑΧΑΡΟΥ)                                           ΙΘ 300

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ)ΙΘ 301

ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 18                  (ΔΙΕΥΘ.  ΧΡ.  ΧΕΙΜΩΝΑΣ)                                  ΙΘ 302 (18)

ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 19                  (ΔΙΕΥΘ.  ΧΡ.  ΧΕΙΜΩΝΑΣ)                                  ΙΘ 302 (19)

ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 23                  (ΔΙΕΥΘ.  ΧΡ.  ΧΕΙΜΩΝΑΣ)                                  ΙΘ 302 (23)

ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 26                  (ΔΙΕΥΘ.  ΧΡ.  ΧΕΙΜΩΝΑΣ)                                  ΙΘ 302 (26)

Ο ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ "ΚΑΜΑΡΑ"                              (ΧΡ.ΧΕΙΜΩΝΑ)                  ΙΘ 304

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  (ΧΡ.ΧΕΙΜΩΝΑ)                     ΙΘ 305

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(ΧΡ.ΧΕΙΜΩΝΑ)                                                                                                      ΙΘ 305Α

ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΝΙΣΤΡΑ                                (ΧΡ.ΧΕΙΜΩΝΑ)                                     ΙΘ 306

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

(ΧΡ.ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΧΑΡ.ΧΑΡΙΤΟΣ,ΑΝΤ.ΚΟΥΡΓΙΑΣ,ΓΕΩΡΓ.ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ,

Μ.ΚΟΥΖΟΓΛΟΥ)                                                                                                   ΙΘ 306Α

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

(Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ)     (Γ.ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                                             ΙΘ 307

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 (Γ.ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                                                                                                      ΙΘ 308

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ - Ο ΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ (Γ.ΣΙΑΦΛΕΚΗ)  ΙΘ 309

ΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ                                     (Γ. ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                             ΙΘ 310

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ (ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΒΟΛΟΥ) 

 (ΚΩΣΤΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΤΟ ΤΡΑΙΝΑΚΙ

 ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ)                                                                         ΙΘ 311

Η ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1838                 (ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑ)                       ΙΘ 312

Ο ΠΗΛΙΟΡΙΤΗΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ (1983)    (ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑ)      ΙΘ 312Α

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ (Γ. ΘΩΜΑ)      ΙΘ 313

ΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΠΡΟΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ              (ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑ)                ΙΘ 314

Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟ 1828 ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ              (ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑ)             ΙΘ 315

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                     (ΧΡΙΣΤ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ)              ΙΘ 319

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ               (ΑΓΑΜ.  ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ)            ΙΘ 320

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΗ ΑΙΩΝΑ,ΣΧΟΛΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ,ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΛΠ. (ΑΘΗΝΑΙ 1911 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)     (ΑΘ.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ)          ΙΘ 321

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΣΚΟΣ          (ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ)                            ΙΘ 323

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ                                            ΙΘ 324

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)           ΤΕΥΧΟΣ Α'                                         ΙΘ 325

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)           ΤΕΥΧΟΣ Γ'                                         ΙΘ 325Γ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)           ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ                                        ΙΘ 326

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)           ΤΕΥΧΟΣ Ζ'                                         ΙΘ 327

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)           ΤΕΥΧΟΣ Η'ΚΑΙ Θ'                               ΙΘ 328

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)           ΤΕΥΧΟΣ Ι'                                          ΙΘ 329

ANGELOPOULOS                   (ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ)             ΙΘ 330

ANGELOPOULOS                   (ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ)             ΙΘ 331

ΑΓΗΝΟΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ (ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ)          ΙΘ 332

ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΑΠΠΑΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)                                                        ΙΘ 333

ΝΙΚΟΛΑΣ  ΜΙΑ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΚΟΡΦΗ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΠΗ)                            ΙΘ 334

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΠΗ)               ΙΘ 334Α

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                                           (ΚΩΣΤΑ.ΛΙΑΠΗ 1991)           ΙΘ 335

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ                          (ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΠΗ 1994)      ΙΘ 335Α

ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΑ Γ' ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ                  (ΙΩ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ)            ΙΘ 337

ΣΚΙΑΘΙΤΙΚΑ  Δ' ΜΝΗΜΕΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                         (ΙΩ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ)                  ΙΘ 338

ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ       (ΙΩ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ)    ΙΘ 339

ΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΙΑΘΟ                         (ΙΩ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ)         ΙΘ 340

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Α)                                                            ΙΘ 344

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Β)                                                            ΙΘ 345

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Γ)                                                            ΙΘ 346

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Δ)                                                            ΙΘ 347

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Ε)                                                            ΙΘ 348

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ ΣΤ')                                                          ΙΘ 349

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Z)                                                            IΘ 350

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Η')                                                           ΙΘ 351

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Θ')                                                           ΙΘ 352

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ Ι')                                                             ΙΘ 353

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ ΙΑ')                                                          ΙΘ 354

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 12ος)                                                       ΙΘ 355

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 13ος)                                                       ΙΘ 356

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 14ος)                                                       ΙΘ 357

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 15ος)                                                       ΙΘ 358

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 16ος)                                                       ΙΘ 359

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 17ος)                                                       ΙΘ 360

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 18ος)                                                       ΙΘ 361

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 19ος)                                                       ΙΘ 362

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 20ος)                                                       ΙΘ 363

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 21ος)                                                       ΙΘ 364

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 22ος)                                                       ΙΘ 365

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 23ος)                                                       ΙΘ 366

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 24ος)                                                       ΙΘ 367

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ  25ος)                                                      ΙΘ 368

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 26ος)                                                       ΙΘ 369

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 27ος)                                                       ΙΘ 370

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 28ος)                                                       ΙΘ 371

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ 29ος)                                                       ΙΘ 372

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ  30ος)                                                      ΙΘ 373

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ  31ος)                                                      ΙΘ 374

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ  32ος)                                                      ΙΘ 375

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ  33ος)                                                      ΙΘ 376

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ      (ΤΟΜΟΣ  34ος)                                                      ΙΘ 377

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ                                                                 ΙΘ 400

ΕΡΜΑΡΙΑ   ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (Τ.Ι.Α.Θ.)   

ΕΡΜΑΡΙΟ  1.     Τ.Ι.Α.Θ.      ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΛΠ.                                   ΙΘ 401

ΕΡΜΑΡΙΟ  2.    Τ.Ι.Α.Θ.     ΓΙΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                 ΙΘ 402

ΕΡΜΑΡΙΟ  3     Τ.Ι.Α.Θ.      ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΑΣΩΝ                                      ΙΘ 403

ΕΡΜΑΡΙΟ  4.    Τ.Ι.Α.Θ.     ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ                             ΙΘ 4Ο4

ΕΡΜΑΡΙΟ  5    Τ.Ι.Α.Θ.      ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΚΛΑΒΑΝΗ                                        ΙΘ 405

ΕΡΜΑΡΙΟ  6    Τ.Ι.Α.Θ.      ΑΡΧΕΙΟ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                              ΙΘ 406

ΕΡΜΑΡΙΟ  7    Τ.Ι.Α.Θ.      ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ                               ΙΘ 407

ΕΡΜΑΡΙΟ  8    Τ.Ι.Α.Θ.   ΑΡΧ. ΣΧΟΛ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ      ΙΘ 408

ΕΡΜΑΡΙΟ  9    Τ.Ι.Α.Θ.  Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ               ΙΘ 409

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                     ΙΘ 498

Η ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ,1954,ΒΑΣ.ΔΑΜΑΛΑ                                       ΙΘ 499

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ,ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ, Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ                                                                                           ΙΘ 500

ΕΞΗΝΤΑ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ,ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΣΜΟ ΒΟΛΟΥ (ΝΙΚΗΣ ΣΑΜΑΡΑ)               ΙΘ 501

ΞΕΝΟΦΩΝ ΨΑΡΑΣ,Ο ΝΟΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΓΕΩΡΓ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ)                        ΙΘ 503

Η ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΘΕΟΔ.ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ (ΕΠΙΜ. Γ.ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ)        ΙΘ 504

ΕΞΑΡΣΗ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ  (Γ. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ)                                                        ΙΘ 505

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ (Γ. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ)                  ΙΘ 506

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1874 ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (Γ. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ)                ΙΘ 507

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (Γ. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ)                          ΙΘ 508

Ο ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ (Κ.  ΣΠΑΝΟΥ)          ΙΘ 510

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ (ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)         ΙΘ 511

ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΟΛΟΣ 1989                                                ΙΘ 512

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΝ                                                       ΙΘ 513

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ( Α.Ι.ΤΖΑΜΤΖΗ)                           ΙΘ 514

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ)                                              ΙΘ 515

ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ,ΜΙΑ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΦΑΙΗ ΣΤΑΜΑΤΗ)                               ΙΘ 517

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧ. Β    (Ν.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ)                ΙΘ 518

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΤΕΥΧ. Δ   (Ν.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ)                ΙΘ 519

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ)  ΝΙΚ.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ         ΙΘ 521

ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

 (ΝΙΚ.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ)                                                                                               ΙΘ 521Α

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ        (ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)           ΙΘ 522

ΝΕΩΤΑΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ  (ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ)                       ΙΘ 523

Β' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΕΡΩΝ                                                                  ΙΘ 524

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ (ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)                                        ΙΘ 525

DIE LANDSCHAFT THESSALIEN UND DIE GESCHICHTE GRIΕCHENLANDS   

 (ΟΤΤΟ KERN)                                                                                                       IΘ 526

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΥΧ.1) 1935                                                                    ΙΘ 527

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΥΧ.17-18)                                                              ΙΘ 528

Η ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ                                              ΙΘ 529

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ (κ' ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΙ) (ΛΕΥΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ)            ΙΘ 530

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ (κ' ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΙ) (Ν ΚΤΕΝΙΑΔΗ)                            ΙΘ 530Α

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ                                                                                            ΙΘ 531          

ΑΧΕΛΙΝΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ)                   (ΓΙΩΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)                 ΙΘ 532

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  (ΚΑΙΤΗ ΛΕΜΙΚΗ - ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ)      ΙΘ 533

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ             (ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ)                                              ΙΘ 534

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ  (ΤΖΩΝ ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ - ΛΑΖ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ)    ΙΘ 535            

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   (ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ)                                      ΙΘ 536

ΚΑΛΑΝΤΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΟΥ)                                     ΙΘ 537

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ (ΠΑΝΑΓ. ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ)                                            ΙΘ 538

ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)      ΙΘ 545

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΙΩΤΩΝ (ΑΝΑΤΥΠΟ)   (ΒΙΚΤ. ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ)        ΙΘ 545Α

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ    (ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ)              ΙΘ 546

PAUL ACCIARI ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ                                                                 ΙΘ 547

ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΣΠΟΣ 1873 - 1974                                                                             ΙΘ 548

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)                           ΙΘ 549

ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΡΛΙΔΟΥ     (ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)                                ΙΘ 550

ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ  (ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)                                               ΙΘ 551

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΑΓΟΡΑΣ)        ΤΕΥΧΟΣ  1ο                                          ΙΘ 620

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΑΓΟΡΑΣ)        ΤΕΥΧΟΣ  2ο                                          ΙΘ 621

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΑΓΟΡΑΣ)        ΤΕΥΧΟΣ  3ο-4ο                                     ΙΘ 622

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΑΓΟΡΑΣ)        ΤΕΥΧΟΣ  5ο                                          ΙΘ 623

ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΑΓΟΡΑΣ)        ΤΕΥΧΟΣ  5ο                                          ΙΘ 624

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  1ο                                           ΙΘ 640

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  2ο                                           ΙΘ 641

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  3ο                                           ΙΘ 642

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  4ο                                           ΙΘ 643

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  5ο                                           ΙΘ 644

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  6ο                                           ΙΘ 645

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  7ο                                           ΙΘ 646

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  8ο                                           ΙΘ 647

ΡΟΠΤΡΟ      (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  9ο- 10ο                                    ΙΘ 648

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  1ο                                          ΙΘ 700

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  2ο                                          ΙΘ 701

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  3ο                                          ΙΘ 702

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  4ο                                          ΙΘ 703

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  5ο                                          ΙΘ 704

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  6ο                                          ΙΘ 705

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  7ο - 8ο                                   ΙΘ 706

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  9ο - 10ο                                  ΙΘ 707

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  11ο                                        ΙΘ 708

ΕΛΕΥΣΙΣ       (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΟΛΟΥ)          ΤΕΥΧΟΣ  11ο                                        ΙΘ 709          

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 1ο                     ΙΘ 751

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 2ο                     ΙΘ 752

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 3ο                     ΙΘ 753

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 4ο                     ΙΘ 754

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 5ο                     ΙΘ 755

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 6ο                     ΙΘ 756 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 7ο                     ΙΘ 757

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 8ο                     ΙΘ 758 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 9ο                     ΙΘ 759

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 10ο                   ΙΘ 760

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ)  ΤΕΥΧΟΣ 11ο                   ΙΘ 761

ΠΛΩΡΗ  (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΓΑΤΖΕΑΣ)            ΙΘ 800

ΒΙΓΛΑ    (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑ)             ΤΕΥΧΟΣ 1                 ΙΘ 850

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ - ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ (Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ,

ΧΡ. ΦΩΤΟΥ ΚΛΠ.)                                                                                                ΙΘ 899

Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ                                                                     ΙΘ 900

ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ                                ΙΘ 902

Η ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ (ΘΑΝΑΣΗ ΖΕΡΒΑ)                                                                        ΙΘ 903

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1854 ΚΑΙ ΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                           ΙΘ 904

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΠΙ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ                  ΙΘ 905

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΙΓΚΟΥ (ΕΙΣΑΓ. ΝΙΚ. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ)            ΙΘ 906

Η ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ               (ΡΑΦΑΗΛ ΦΡΕΖΗΣ)                        ΙΘ 908

ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ                    ΙΘ 909

ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ  Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  (ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ) ΙΘ 910

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΙΚΟΥΜΗΣ,ΦΕΓΓΙΤΕΣ,ΚΛΠ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ. ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ          ΙΘ 911                            

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΘΕΜ. ΔΙΑΝΕΛΛΙΔΗ)              ΙΘ 912

ΤΑΞΙΔΙΑ Σ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ              (ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ - ΝΩΝΤΑ ΕΛΑΤΟΥ)     ΙΘ 913

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΒΟΛΟΥ      1902                ΙΘ 914

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ                           1955                   ΙΘ 915

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16-12-1960                                       ΙΘ 916

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13-12-1961                                       ΙΘ 917

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18-12-1962                                       ΙΘ 918

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21-1-1964                                        ΙΘ 919

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15-1-1965                                        ΙΘ 920

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15-12-1966                                       ΙΘ 921

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ - ΜΗΛΙΔΩΝΗ)       ΙΘ 922

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΩΛΚΟ                           ΙΘ 923

ΜΗΝΙΑΙΑ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1936                                      ΙΘ 924

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (1983-1993) ΕΝΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝΙΘ 925

Ο ΒΟΛΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ                 (ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΟΥ)                       ΙΘ 926

ΤΑ ΠΕΡΙΣΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ   (ΘΕΟΔ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ)            ΙΘ 927

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΗΣ ΠΗΛΙΟΥ (ΑΠ. ΖΑΧΑΡΟΥ)                ΙΘ 928

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Γ. ΜΠΑΛΗ)       ΙΘ 929

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)      ΙΘ 930

ΝΙΚΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ (ΕΚΔ. ΤΕΕ)     ΙΘ 931

ΟΔΗΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ          (ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΤΣΗ)                               ΙΘ 932

ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑ                  (ΓΙΑΝΝΗ ΚΙΖΗ)

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                                                ΙΘ 934

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1881 -1981                  (ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ)                                         ΙΘ 935

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1204                    (ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ)             ΙΘ 936

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ                                                             (ΣΑΚΗ ΚΟΛΕΤΣΟΥ)                 ΙΘ 937

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΜΥΡΩ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΟΘΡΥΟΣ (ΤΕΥΧ. 2)             ΙΘ 938

ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ                 ΙΘ 939

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΝΕΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΤΣΟΛΑΚΗ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΚΙ)         ΙΘ 940

ΑΝΤΙ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)       ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ                                                      ΙΘ 941

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ      (ΕΛΕΝΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗ - ΚΟΡΜΑΖΟΥ)                              ΙΘ 943

ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ                                           ΙΘ 944

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ                                                                ΙΘ 945

Η ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ        1939  (ΔΗΜ. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ)                               ΙΘ 946

ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ                                       ΙΘ 949

ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ                                          ΙΘ 950

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ       1994                                                        ΙΘ 951

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ       1997                                                        ΙΘ 951Α

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   (ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΥ)     ΙΘ 951Β

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  1991  (ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΗΜΜΕΝΟΥ)  ΙΘ 951Γ                                                     ΧΡΟΝΙΚΑ  (ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)                                              ΙΘ 952

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ                                                                         ΙΘ 953          

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ - ΠΑΓΑΣΕΣ                                                                                     ΙΘ 954

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                            ΙΘ 955

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΠΑΛΗ (Γ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)              ΙΘ 956

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ                                                               ΙΘ 957

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ      (ΔΗΜ.  ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΥ)                                           ΙΘ 958

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΣΙ     (ΕΛΕΥΘ. ΑΥΦΑΝΤΗ)                                           ΙΘ 959

ΑΡΧΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 9-11-1994, ΒΟΛΟΣ 1996                  ΙΘ 960

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (Β. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ)ΙΘ 961

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΝ. Ι. ΖΩΓΡΑΦΟΥ)             ΙΘ 962

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΜΜΗΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ (ΓΕΩΡΓ. ΖΩΡΑ)                           ΙΘ 963

Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (ΘΕΟΔ. ΠΑΛΙΟΥΓΚΑ), 1996                        ΙΘ 964

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΕΚΔ. ΔΕΥΑΜΒ, 1996                           ΙΘ 966

Η ΛΑΡΙΣΑ  (ΕΠΑΜ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ),                                                                       ΙΘ 967

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ      ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ               ΙΘ 969

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ   (ΝΙΤΣΑΣ ΚΟΛΛΙΟΥ)                         ΙΘ 970

ΓΚΡΕΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 12-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997                                           ΙΘ 971

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ         (ΖΩΓΡΑΦΟΣ)                                                                ΙΘ 973

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ        (ΖΩΓΡΑΦΟΣ)                                                                ΙΘ 974

 

 

 

                                  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΛΟΥΤΟΛΟΓΙΑ             (ΝΙΚ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ)                                           ΣΜ1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ         (ΔΗΜ.Ι.ΣΑΡΑΤΣΗ)                                          ΣΜ2

ΒΟΛΙΩΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ (ΑΛ. ΔΗΜΟΥ,ΝΙΚ. ΖΟΥΜΠΟΣ, ΜΑΝ. ΜΠΑΛΗΣ, Γ. ΤΣΙΓΚΡΑΣΣΜ3

ΔΙΑΥΛΟΣ 1 (ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜ,ΦΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΙΤΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ )                     ΣΜ4

ΔΙΑΥΛΟΣ 2 (ΑΡΓ.  ΠΕΤΡΙΔΗ,ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ,ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ,ΗΛΙΑ ΛΕΦΟΥΣΗ,

ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΓΚΑΛΙΟΥ,ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ)                                                                    ΣΜ5

ΔΙΑΥΛΟΣ 3 (ΔΗΜ.ΛΕΤΣΙΟΣ,ΗΛΙΑ ΛΕΦΟΥΣΗ,ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ,ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΙΑΝΑΣ,

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΣΤΑΣ,ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΓΚΑΛΙΟΣ)                                                          ΣΜ6

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΩΔΗ                           ( ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΤΣΗ)                                          ΣΜ7

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ                                        ( Γ. ΦΑΤΣΗ)                                                ΣΜ8

Ο ΤΥΜΒΟΣ                                           ( Γ. ΦΑΤΣΗ)                                               ΣΜ9

ΕΞΟΛΟΘΡΕΜΟΣ                                  (Γ. ΦΑΤΣΗ)                                                ΣΜ10

ΑΔΥΝΑΜΙΑ                                       (ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΓΚΑΛΙΟΥ)                                   ΣΜ11

ΝΟΜΟΙ                                                    (ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )                       ΣΜ12

Η ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ                    ( ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )                         ΣΜ13

Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ Α                  ( ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )                         ΣΜ14

Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ Β                  ( ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )                         ΣΜ15

Η ΚΥΡΙΑ ΝΟΕΜΙ                            ( ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )                                ΣΜ15Α

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ                                  ( ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )                               ΣΜ15Β

ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ - ΦΑΛΑΙΝΑ            (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΘ .Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)                 ΣΜ15Γ

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ Η Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ  (Α.Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)                              ΣΜ15Δ

Η ΦΕΓΓΑΡΟΛΙΜΝΗ                           (ΠΑΝ.ΧΑΡΙΤΟΥ)                                             ΣΜ16

ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ                                          (ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΠΗ)                           ΣΜ17

ΓΟΡΓΟΝΑ ΚΡΗΤΗ                                                   (Κ. ΛΙΑΠΗ)                              ΣΜ17 Α

Η ΜΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ                     (Κ. ΛΙΑΠΗ)                                 ΣΜ18

ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ                               (Κ. ΛΙΑΠΗ)                                ΣΜ19

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΛΗΓΩΜΕΝΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ         (Κ. ΛΙΑΠΗ)                                   ΣΜ19Α

ΤΟ ΚΙΣΜΕΤ                                                           (Κ. ΛΙΑΠΗ)                                ΣΜ19Β

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΚAI ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ (ΣΤ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ)              ΣΜ20

ΟΙ ΘΕΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ                     (ΣΤ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ)                                     ΣΜ20Α

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑ.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ   (ΣΤ.  ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ)                              ΣΜ21

ΟΛΙΓΑ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ) ΣΚΕΨΕΙΣ  ΣΤ.  ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ              ΣΜ21 Α

ΣΚΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΩΝ  (ΣΤ.  ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ)                                                                 ΣΜ21Β

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ                         (Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ)                                     ΣΜ22

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ                       (Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ)                                     ΣΜ23

Ο ΜΠΟΥΡΖΟΥΑ                                    (ΠΑΝ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ )                                ΣΜ24  

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ Ο ΡΕ              (ΠΑΝ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ )                                  ΣΜ24Α

ΣΤΑΣΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ                            (ΠΑΝ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ )                                 ΣΜ25

ΣΟΥΡΒΙΑ                                                (ΠΑΝ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ )                               ΣΜ26

ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ                                         (ΠΑΝ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ )                               ΣΜ27

Ο ΑΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ                               (Π..Κ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ)                                ΣΜ27Α

Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ          (Π..Κ.ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ)                                  ΣΜ27Β

ΑΝΤΙΚΡΥ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ                        (ΓΙΑΝΝΗ. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ)                          ΣΜ28

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ (ΜΙΜΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)         ΣΜ29

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΔΗΚΕΜΒ (Γ. ΤΑΜΙΑΣ,ΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ,

ΓΙΑΝ.ΦΡΑΓΚΟΣ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΡΤΗ,ΒΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ )                                     ΣΜ30

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ,ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΗΚΕΜΒ

(ΠΑΝΤ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ,ΑΝ.ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ,Γ.ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ,Β.ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ,

Δ.ΦΑΤΟΥΡΟΣ)                                                                                                      ΣΜ30Α

ΦΙΛΙΑΤΙΚΑ                                                      (ΗΛΙΑ  ΛΕΦΟΥΣΗ)                           ΣΜ31

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΛΕΤΡΙ                               (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                              ΣΜ32

ΕΝΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ           (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                              ΣΜ33

ΚΟΛΗΓΟΙ  ΒΑΛΤΟΤΟΠΟΙ 1930                         (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                              ΣΜ34

ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ 1909                                         (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                           ΣΜ35

ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΙΟΥ                                               (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                           ΣΜ36

ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΕΣ                           (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                            ΣΜ37

12 ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ                                                  (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                                 ΣΜ38

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ ΤΗ                                          (ΗΛ. ΛΕΦΟΥΣΗ)                            ΣΜ39           

ΠΝΟΕΣ ΣΚΙΩΝ 1984                                (ΔΕΣΠ. ΚΟΥΛΠΑ) ΠΟΙΗΜΑΤΑ                  ΣΜ41

ΑΡΑΧΝΕΣ 1887                                       (ΔΕΣΠ. ΚΟΥΛΠΑ) ΠΟΙΗΜΑΤΑ                 ΣΜ42   

ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ                         (ΝΙΚΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ) 1981                         ΣΜ43

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ν. ΚΟΛΟΒΟΥ)                                    ΣΜ43Α

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ      (Ν.  ΚΟΛΟΒΟΥ) 1989                               ΣΜ44

ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                    (Ν.  ΚΟΛΟΒΟΥ)                                    ΣΜ44Α

ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ                                           (ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΜΗΔΗ)                                ΣΜ45   

ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ                                  (ΚΩΝ. ΒΡΑΧΝΙΑ)                                      ΣΜ46

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ Ο ΓΥΜΝΙΣΜΟΣ (ΚΩΝ. ΒΡΑΧΝΙΑ)                     ΣΜ47

ΜΕΡΙΜΝΗ ΑΝΘΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ             (ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΓΚΡΑ)                           ΣΜ48

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΕΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

            (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΕΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ)                                                                            ΣΜ50

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ )  1991                                                                                        ΣΜ51

ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΜΕΣΗΜΕΡΟΥ              (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΙΤΣΗ)                       ΣΜ52

ΛΥΚΟΦΩΣ                            (ΣΟΦ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ)                               ΣΜ53

ΑΒΑΦΤΙΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ                       (ΔΗΜ. ΠΛΙΤΣΗ)                                         ΣΜ54

ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΑΜΑΤΑ                               (ΙΣΜΗΝΗ ΔΡΟΣΟΥ)                                 ΣΜ55

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ                          (ΙΣΜΗΝΗ ΔΡΟΣΟΥ)                                  ΣΜ55Α

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 1922-1944    (Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)                    ΣΜ56

ΔΡΩΜΕΝΑ                                     (ΜΗΛ.  ΖΑΡΛΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ)                          ΣΜ57

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ                               (ΜΗΛ. ΖΑΡΛΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ)                            ΣΜ58

Ο ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΚΑΙ Η ΠΗΔΗΧΤΟΥΛΑ (ΜΗΛ. ΖΑΡΛΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ)                    ΣΜ58Α

ΔΥΣΜΟΙΡΕ ΛΕΥΤΕΡΗ                         (ΤΑΣΟΣ ΜΗΛΜΑΣ)                                      ΣΜ59

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1972-1978                        (ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ)                                         ΣΜ60

Η ΓΥΝΑΙΚΑ                            (ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)                                     ΣΜ62

ΩΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΓΟΝΙΚΗ   (ΑΓΑΜ.  ΖΑΧΟΣ)                                  ΣΜ63

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ                         (ΑΓΑΜ. ΖΑΧΟΣ)                                ΣΜ63Α

Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941-44

                                                            (Γ. ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ)                                   ΣΜ64

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΑΜ,ΕΛΑΣ,ΠΕΕΑ (Γ. ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ)                                 ΣΜ65

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ                       (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                                     ΣΜ70

ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ  ΠΟΙΗΜΑΤΑ                   (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                                     ΣΜ71

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ     (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ)                                       ΣΜ72

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ                            (ΑΠ. ΝΑΝΟΥ -ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ) ΠΟΙΗΜΑΤΑ                 ΣΜ72Α

ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ                                   (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                            ΣΜ73

ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΠΟΛΕΜΟΥ    (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                              ΣΜ74

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ                                 ΣΜ74Α  

ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ                                                      (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                          ΣΜ74Β

ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ-ΥΓΕΙΑ              (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                              ΣΜ75

ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ                              (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                            ΣΜ75 Α

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                      (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                             ΣΜ75Β

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ                          (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ)                           ΣΜ75Γ

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ,(Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)ΣΜ76

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ                                          (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ )                               ΣΜ76 Α

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ                  (Γ.ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)                              ΣΜ76Β

ΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ 1914-1917 (Γ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ)         ΣΜ76Γ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ

        ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ                    (ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                          ΣΜ77

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΖΑΧ. ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                  ΣΜ77Α

ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ     (ΖΑΧ. ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                  ΣΜ78

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΑΠΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΣ (ΖΑΧ. ΣΙΑΦΛΕΚΗ)       ΣΜ79

Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κ'Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΥ (ΖΑΧ.ΣΙΑΦΛΕΚΗ)     ΣΜ80

Η ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

(ΖΑΧ. ΣΙΑΦΛΕΚΗ)                                                                                                 ΣΜ80Α

ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

(ΦΟΙΒΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,ΚΩΣΤΑ ΖΗΜΕΡΗ)                                                                ΣΜ81

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΡΑ ΤΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ

                                     (ΦΟΙΒΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,ΚΩΣΤΑ ΖΗΜΕΡΗ)                           ΣΜ82

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ  (ΦΟΙΒΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ,ΚΩΣΤΑ ΖΗΜΕΡΗ)    ΣΜ83

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ          (ΝΙΚ. ΧΑΡΑΤΣΗ)                             ΣΜ84

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ                      (Θ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ)                                ΣΜ85

ΝΑ ΖΗΣΕΙ Τ'ΟΝΕΙΡΟ                       (Θ.  ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ)                                   ΣΜ86

ΦΡΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ              (Θ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ)                                    ΣΜ86Α

Η ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

                              (ΡΙΤΣΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑ)                                                    ΣΜ87

ΑΝΤΙΜΑΜΑΛΟ              (ΡΙΤΣΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑ)                                              ΣΜ87Α

ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (XΑΡ.  ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ)                              ΣΜ90

ΤΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ (ΖΩΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ)                                                       ΣΜ91

ΠΟΙΗΜΑΤΑ                    (ΤΗΛ.  ΧΑΤΖΑΚΟΥ)                                                           ΣΜ92

ΤΑ ΒΟΛΙΩΤΙΚΑ            (ΓΡΗΓ. ΚΑΡΤΑΠΑΝΗ)                                                          ΣΜ94

ΑΤΙΤΛΟ                            (ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΡΗΓΑΚΗ)                                                   ΣΜ95

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ            (ΧΡ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ)                                                          ΣΜ96

ΠΟΛΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ               (ΔΗΜ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ)                                  ΣΜ97

Ο ΞΑΝΘΟΣ ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ        (ΔΗΜ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ)                                   ΣΜ97Α

ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ)            (ΔΗΜ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ)                                  ΣΜ98

ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  (ΔΗΜ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ)                                  ΣΜ98Α

ΠΟΡΦΥΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ                        (ΔΗΜ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ)                                ΣΜ98Β

Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΡΙΝΤΙΓΓ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΟΣΚΑΡ

ΟΥΑΙΛΔ ΦΡΑΣΗ Α.Γ.ΜΑΡΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ)                                                              ΣΜ99

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ,ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ,ΤΡΙΚΚΕΡΙ,ΗΛ.ΛΕΦΟΥΣΗ,ΜΙΚΡΟ ΙΠΠΙΚΟ,Θ.ΝΙΑΡΧΟΥ,ΣΤΡ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ,

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ.ΚΛΠ)                                                                                     ΣΜ101

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ                            (ΖΩΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ)                                       ΣΜ102

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑ                    (ΛΕΦΤΕΡΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ)                           ΣΜ103

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ                     (ΔΗΜ.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ)                                ΣΜ106

ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ                       (ΔΗΜ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ)                              ΣΜ107

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ                                       (Κ.ΣΤΟΥΡΝΑ)                                    ΣΜ108

ΧΩΡΙΣ ΘΕΛΗΣΗ                                        (ΣΠ.ΒΙΕΝΝΗ)                                         ΣΜ109

ΤΑ ΚΑΡΤΑΛΕΙΪΚΑ                           (ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗ)                                  ΣΜ112

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΑΚΙΔΗ ΒΟΛΟΣ 1958                                                        ΣΜ113

ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΓΚΑΣ  DIE BARBAREN SOLLEN  UNS NICHT UBERTREFFEN               ΣΜ114

ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ, ΜΗΤΡΟΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ)        ΣΜ116

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

                                                    (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ)                  ΣΜ116Α

ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ,ΠΟΙΗΜΑΤΑ,ΠΗΛΙΟΥ ΖΑΓΡΑ (ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ)              ΣΜ117

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ  (1830-1930)

                                     (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ)1930                          ΣΜ117Α

ΦΑΛΤΑΧΙΑ ΜΑΣΡ ,ΠΟΙΗΜΑΤΑ,ΠΗΛΙΟΥ ΖΑΓΡΑ (ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ)                    ΣΜ118

ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ -ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΠΗΛΙΟΥ ΖΑΓΡΑ (ΑΠ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ)              ΣΜ118Α

ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ                 (ΟΜΗΡΟΥ ΜΠΕΚΕ)                                       ΣΜ119

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗ                                                   ΣΜ121

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ (ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΙΜΟΣ ΜΑΛΑΝΟΣ,ΝΙΚ.ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ,Κ.Α.)               ΣΜ121Α

ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΝΗ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ (ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ) ΤΟΜΟΣ 2ος                          ΣΜ121Β

ΗΡΩΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  (ΜΕΤΑΦΡ.  ΝΤΙΝΟΥ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ          ΣΜ122

ΣΤΟ ΛΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ                      (ΕΛ. ΠΡΟΓΓΙΔΗ)                                    ΣΜ123

ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ              (ΕΛ. ΠΡΟΓΓΙΔΗ)                                     ΣΜ123Α

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ                     (ΕΛ. ΠΡΟΓΓΙΔΗ)                                  ΣΜ123Β

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΤΟ ΑΙΝΕΙΑ                       (ΧΡ. ΧΕΙΜΩΝΑ)                                    ΣΜ124

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΟΝ.-ΘΩΜΑ-ΕΛ.-ΝΙΚ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΔΗ   (ΧΡ. ΧΕΙΜΩΝΑ)                       ΣΜ124 Α

Γ.Κ.ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ   ΕΝΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ  (Γ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ)                  ΣΜ125

ΔΟΚΙΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                               (Γ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ)              ΣΜ126

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ                  (Γ. ΘΩΜΑ)                            ΣΜ127

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ ΣΚΥΡΟΥ (Γ. ΘΩΜΑ)    ΣΜ128

ΤΟΥ ΠΑΠΑ Η ΛΙΜΝΗ ΣΤΗΝ Β.ΕΥΒΟΙΑ                          (Γ. ΘΩΜΑ)                          ΣΜ129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΨΩΔΙΑ                                              (Γ. ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ)                      ΣΜ130

ΚΡΑΥΓΗ ΑΠ' ΤΟ ΕΚΕΙΝΟ                                            (ΧΡ.  ΚΥΡΙΑΖΗ)                       ΣΜ131

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ                                    (ΘΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ)                   ΣΜ132       

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΛΥΡΙΣΜΟΣ                                        (ΘΑΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)                 ΣΜ133

ΣΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ                                    (Κ.Σ.ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ)               ΣΜ134

ΠΩΣ Θ' ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ             (ΚΥΡ. ΝΗΣΙΩΤΗ)                      ΣΜ135

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                     (Γ.Δ. ΖΙΟΥΤΟΥ)                      ΣΜ136

ΟΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

                                                              (ΔΗΜ.. ΣΙΑΤΡΑ)                                       ΣΜ137

Ο ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟΣ ΑΥΛΟΣ (ΜΕΤΑΦΡ. ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΡΣΗ ΣΑΡΑΤΣΗ)                                                                                                   ΣΜ138

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ (1959) ΒΟΛΟ (ΒΑΣ. ΕΠΙΘΥΜΙΑΔΗ),

(ΓΙΑ ΚΙΤΣΟ ΜΑΚΡΗ, ΛΕΥΤ. ΡΑΥΤΟΠΟΛΟΥ,ΒΑΓΓ. ΣΚΟΥΒΑΡΑ,ΔΗΜ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ,

ΠΑΥΣ. ΓΚΑΛΙΟΣ,ΣΤ.ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ, ΚΩΣΤ.ΛΑΜΠΡΟΥ,ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΟΥ,ΕΡΣΗ

ΣΑΡΑΤΣΗ,ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΠ) ΣΜ139

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΣΗΣ ΣΑΡΑΤΣΗ                                                           ΣΜ140

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ

                                                          (ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ)                    ΣΜ141

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ                        (Μ.  ΤΟΠΑΛΙΔΗ)                              ΣΜ142

ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ                     (ΑΠ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)                      ΣΜ143

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ                           ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΘΕΤΤΑΛΟΥ               ΣΜ144

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ   (ΓΕΩΡΓ. Κ. ΑΒΤΖΗ)      ΣΜ145

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ  (ΜΗΤΡΟΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

 ΙΩΑΚΕΙΜ)                                                                                                              ΣΜ148

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ                                                (ΒΑΣ. ΜΗΤΣΑΚΗ)                    ΣΜ149

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, Μ. ΓΑΛΑΝΟΣ (ΣΤ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ)ΣΜ152

ΤΑΞΙΔΙΑ                                                                   (ΣΤ. ΖΟΥΖΟΥΛΑ)                   ΣΜ153

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ         (ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ-ΣΤΑΘΑΡΑ)       ΣΜ154

Ο ΙΩ. ΓΕΝΝΑΤΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)ΣΜ156

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)                                                                                         ΣΜ157

ΕΙΔΩΛΑ                                             (ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)                         ΣΜ159

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ          (ΝΙΚ. ΠΡΑΣΣΑ)                 ΣΜ161

Η ΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ                         (ΚΩΣΤΗ ΑΚΡΙΒΟΥ)                                    ΣΜ163

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ          (ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ)                           ΣΜ165

ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΤΗΣ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ       (ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΗ)       1911                      ΣΜ168

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ          (ΣΟΦ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)                  ΣΜ170

Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ                        (ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ)                       ΣΜ172

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΔΗΜ. ΚΩΛΑ,ΔΙΕΥΘ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ) 1889                                                                                                  ΣΜ173

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(ΠΟΛΥΚ. ΖΑΧΟΥ)                                                                                                   ΣΜ174

ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ - ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ    (ΠΟΛΥΚ. ΖΑΧΟΥ)     ΣΜ175

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ                 (ΑΘ. ΣΛΗΤΑ)                          ΣΜ176

ΠΑΛΙΕΣ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ                                           ΣΜ177

ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ                                                 (ΚΟΥΛΑ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ)                 ΣΜ178

ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ                                                        (ΠΟΤΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ)                 ΣΜ179

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ (ΖΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)                                 ΣΜ180

ΠΗΛΙΟΝ ΕΙΝΟΣΙΦΥΛΛΟΝ                                      (Κ. ΣΤΟΥΡΝΑ)                            ΣΜ181