Αρχή Ο Ξενώνας

Υπηρεσίες Η Συλλογή Φώτου

Η Περιοχή Κρατήσεις Επικοινωνία

Otto Magnus von STACKELBERG
O Otto Magnus von STACKELBERG ήταν σημαίνον στέλεχος της συντροφιάς που περιστοίχιζε τον Λόρδο Βύρωνα. Επισκέφθηκε την Ελλάδα την περίοδο 1800 – 1814 και αναμίχθηκε στις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αίγινα και στις Βάσσες.
Αρκετά από τα χαρακτικά έργα της συλλογής προέρχονται από την πρώτη έκδοση Costumes et usages des peuples de la Grece Moderne, graves d’ après les dessins executes sur les lieux en 1811 par le Baron O. M. De Stackelberg. Rome 1825, που περιέχει 30 πίνακες ελληνικών ενδυμασιών.

 


foto fampas1 fampas2 fampas3  

Designed By Antonis Tzounis