Αρχή Ο Ξενώνας

Υπηρεσίες Η Συλλογή Φώτου

Η Περιοχή Κρατήσεις Επικοινωνία
ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ
Με την εφεύρεση της τυπογραφίας, περί τα μέσα του 15ου αιώνα αναζητήθηκαν ταυτοχρόνως και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να αναπαραχθούν οι εικόνες των κειμένων. Οι πρώτες εικονογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν με ξυλογραφίες, ήτοι χάραξη εικόνων επάνω σε πλάκα ξύλου και αναπαραγωγή ομοίων αντιτύπων στο χαρτί. Την ξυλογραφία διαδέχτηκε η χαλκογραφία, που η τεχνική της επέτρεπε πιστότερη απόδοση των λεπτομερειών, καθώς και της φωτοσκίασης, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό πιο πλούσια, πιο ζωγραφικά αποτελέσματα. Τον 19ο αιώνα δημιουργείται μία νέα τεχνική, η λιθογραφία, τυχαία ανακάλυψη του Αλόϋς Ζενεφέλντερ, η οποία συνέβαλε σε μία ακόμη πιστότερη αναπαράσταση του θέματος.
Οι παλαιότεροι Χάρτες και Πορτολάνοι (ναυτικοί χάρτες) προέρχονται από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις της περίφημης «Γεωγραφίας», που στοιχειοθετήθηκε με βάση το βιβλίο του Αλεξανδρινού Κλαύδιου Πτολεμαίου, το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1477 στη Μπολόνια και επανεκδόθηκε 27 φορές μέχρι το 1730.
Η συμβολή των Κάτω Χωρών στην εξέλιξη της χαρτογραφίας είναι σημαντική, αφού ήδη από τον 16ο αι. και μέχρι τον 18ο οι Ολλανδοί υπήρξαν οι αδιαμφισβήτητοι θαλασσοκράτορες. Οι πρώτοι Ολλανδοί χαρτογράφοι Gerhard Mercator (1512 – 1594) και Abraham Ortelius (1528 –1598) εργάστηκαν τον 16ο αι., τοποθετώντας τις βάσεις της χαρτογραφικής επιστήμης, που είχε ως στόχο τη μετάδοση σημαντικών πρακτικών γνώσεων στους ναυτικούς, τους στρατιωτικούς, τους ταξιδιώτες και τους επιστήμονες.
foto xartis1 xartis2 xartis3  

Designed By Antonis Tzounis